Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

05 Mei 2022

Terug

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!INFORMATIE M.B.T. LEDENWERVING SCHUTTERIJ EN DRUMBAND ST MARTINUS LINNE
Schutterij en drumband St Martinus Linne is een mooie actieve vereniging in het Maasdorp Linne van de gemeente Maasgouw. We beschikken over een schitterend gelegen verenigingslokaal in de Linner Weerd.
Onze lange en rijke geschiedenis gaat terug naar 1907 en we dragen al die jaren de mooie Limburgse traditie voort van generatie op generatie.
Dat doen we door ons te presenteren bij dorpsevenementen in Linne maar ook op de schuttersfeesten en evenementen zoals de bondsfeesten, Het Zuid Limburgs Federatiefeest en het OLS. Ook begeleiden we de kinderen van basisschool Triangel in Linne naar het Kinjer OLS. Allemaal mooie festiviteiten. De schuttersfeesten en evenementen vinden meestal plaats in de periode mei tot en met september.
De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met het verlies van geüniformeerde leden. De corona zal hierin zeker een rol hebben gespeeld. De vereniging heeft wel veel leden die ons steunen maar die geen uniform dragen.
We willen echter onze vereniging laten bloeien en daar hebben we nieuwe geüniformeerde leden voor nodig. We willen ons goed presenteren tijdens onze optochten en wedstrijden. In vol ornaat goed voor de dag komen dat is ons streven en motto!
De geüniformeerde leden zijn : de bordjes drager, de tamboer maître. de drumband, de marketentster, de vaandeldrager, keizers- en koningspaar, de manschappen en de commandant.
Zeker de drumband vraagt om nieuwe leden zodat we ons trommelkorps weer op orde krijgen. Dit is heel belangrijk bij het lopen van een optocht omdat we op de maat van de trommelaars marcheren. De vereniging kan ondersteunen bij het aanleren van het trommelen in de vorm van een cursus.
Ook de geüniformeerde manschappen vragen om versterking. Zij marcheren met een geweer en zullen tijdens de schietwedstrijden Linne vertegenwoordigen. We oefenen voor het marcheren en het schieten meestal op de zaterdagavonden bij ons schutterslokaal. Dit is ook een mooie gelegenheid om met elkaar bij te kletsen onder het genot van een pilsje of ander drankje.
Twee keer in het jaar hebben we een algemene ledenvergadering waarin we vaste agendapunten hebben, leden worden geïnformeerd over het programma en er is inbreng vanuit de leden waarmee het bestuur aan de gang gaat. Ook deze vergaderingen worden gezellig met elkaar afgesloten.
De contributie per jaar bedraagt € 60 per persoon. De schutterij beschikt over een mooi verenigingslokaal en complex dat onderhouden dient te worden en kosten met zich meebrengt. We investeren in onze uniformen en bij evenementen dragen we vanuit onze vereniging ook een steentje bij en zorgen voor “het lief en leed” van onze leden.
Kortom een vereniging die vraagt om voort te bestaan en deze traditie in ere houdt.
Heeft u belangstelling, nog vragen, neem contact met ons op. We nemen er graag de tijd voor!
Bestuur schutterij en drumband St Martinus via schutterijlinne@gmail.com of via onze penningmeester Marian van Vlodrop bvanvlodrop@hotmail.com


Deel dit bericht:

Terug
privacy verklaring