Bestuursleden

De volgende personen vormen samen het bestuur van Schutterij en Drumband Sint Martinus Linne:

Frans Smits, voorzitter
Marian van Vlodrop, penningmeester
Lex van Zantvoort, secretaris
Ray Theunissen, lid
Merijn Bevers, lid
Gijs Geerlings, lid
Peter van Daal, lid


Deel dit bericht:
privacy verklaring